Po dlužníkovi, který svůj peněžitý dluh řádně a včas neplní, může věřitel, který splní své povinnosti, požadovat úrok z prodlení. Jeho výpočet se však mění podle toho, jaká právní úprava platila v době, kdy se dlužník v prodlení ocitl. Úrok z prodlení přísluší za dobu od prvního dne následujícího po dni splatnosti dluhu do dne zaplacení.

 

Následující přehled uvádí změny ve výpočtu úroku z prodlení podle doby počátku prodlení:

  • Od 15. 7. 1994 do 27. 4. 2005 činila výše úroku z prodlení dvojnásobek diskontní sazby vyhlašované ČNB platné k prvnímu dni prodlení, přičemž procentní sazba úroku zůstávala stejná po celou dobu prodlení.
  • Od 28. 4. 2005 do 30. 6. 2010 odpovídala výše úroku z prodlení výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 7% platné pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení s tím, že výše úroku z prodlení se měnila každé pololetí podle vývoje výše repo sazby.
  • Od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2013 odpovídala výše úroku z prodlení výši repo sazby stanovené ČNB navýšené o 7% platné pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází pololetí, ve kterém došlo k prodlení, přičemž výše úroku z prodlení zůstávala stejná po celou dobu prodlení.
  • Od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 odpovídala výše úroku z prodlení výši repo sazby stanovené ČNB navýšené o 8% platné pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází pololetí, ve kterém došlo k prodlení s tím, že výše úroku z prodlení zůstává stejná po celou dobu prodlení.
  • Od 1. 1. 2014 činí výše úroku z prodlení výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 8% platné pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, přičemž výše úroku z prodlení zůstává stejná po celou dobu prodlení.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát

Vývoj výše repo sazby:                                                                                                  Vývoj výše úroku z prodlení:

Datum

%

Pololetí

%

28.1.2005

2,25

2. pol. 2005

8,75

1.4.2005

2

1. pol. 2006

9

29.4.2005

1,75

2. pol. 2006

9

31.10.2005

2

1. pol. 2007

9,5

28.7.2006

2,25

2. pol 2007

9,75

29.9.2006

2,5

1. pol. 2008

10,5

1.6.2007

2,75

2. pol. 2008

10,75

27.7.2007

3

1. pol. 2009

9,25

31.8.2007

3,25

2. pol. 2009

8,5

30.11.2007

3,5

1. pol. 2010

8

8.2.2008

3,75

2. pol. 2010

7,75

8.8.2008

3,5

1. pol. 2011

7,75

7.11.2008

2,75

2. pol. 2011

7,75

18.12.2008

2,25

1. pol. 2012

7,75

6.2.2009

1,75

2. pol. 2012

7,5

11.5.2009

1,5

1. pol. 2013

7,05

7.8.2009

1,25

2. pol. 2013

8,05

17.12.2009

1

1. pol. 2014

8,05

7.5.2010

0,75

2. pol. 2014

8,05

29.6.2012

0,5

1. pol. 2015

8,05

1.10.2012

0,25

2.11.2012

0,05