• posouzení věci
 • seznámení poškozeného s jeho jednotlivými nároky na náhradu nemajetkové újmy na zdraví a náhradu věcné škody
 • kompletace podkladů potřebných k uplatnění nároků
 • zajištění chybějících podkladů
 • zajištění znaleckého posudku o výši bolestného a ztížení společenského uplatnění
 • uplatnění nároků poškozeného u osoby, které je povinna k poskytnutí náhrady (pojišťovna, zaměstnavatel apod.)
 • komunikace s pojišťovnou
 • zaslání předžalobní výzvy k poskytnutí náhrady nemajetkové újmy na zdraví, popř. i náhrady věcné škody
 • sepis a podání žaloby o náhradu nemajetkové újmy na zdraví, popř. i náhradu věcné škody
 • zastupování poškozeného v soudním řízení
 • připojení se k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu škody
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • sepis a podání návrhu na nařízení exekuce o vymožení exekučním titulem přiznané náhrady