Vymáhání nároků při vzniku újmy na zdraví

Vymáháme nároky poškozeného, který utrpěl újmu na zdraví, vzniklé zejm. těmito událostmi:

 • dopravní nehody – vymáhání nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za provoz dopravních prostředků vůči pojišťovně viníka nehody
 • pracovní úrazy – vymáhání nároků poškozeného vůči zaměstnavateli, potažmo jeho pojišťovně z titulu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • školní úrazy – vymáhání nároků poškozeného vůči školskému zařízení, potažmo jeho pojišťovně z titulu pojištění odpovědnosti školského zařízení
 • úraz osoby pojištěné úrazovým pojištěním – vymáhání nároků vůči pojišťovně, se kterou má pojištěný uzavřenu pojistnou smlouvu úrazového pojištění
 • pochybení lékařů při poskytování zdravotnické péče (postup non lege artis) – vymáhání nároků poškozeného vůči zdravotnickému zařízení, potažmo pojišťovně z titulu pojištění odpovědnosti zdravotnického zařízení

Vymáháme tyto jednotlivé nároky poškozeného:

 • náhrada bolestného
 • náhrada ztížení společenského uplatnění
 • náhrada za ztrátu na výdělku poškozeného
 • náhrada nákladů vynaložených za léčiva a zdravotní pomůcky
 • náhrada nákladů na rehabilitaci a lázeňskou péči
 • náhrada za péči poskytnutou členy domácnosti poškozeného
 • náhrada cestovních nákladů na jízdy poškozeného za lékařskými službami
 • náhrada cestovních nákladů na cesty příbuzných poškozeného k jeho návštěvám ve zdravotnických zařízeních
 • náhrada psychických útrap poškozeného
 • náhrada psychických útrap příbuzných poškozeného
 • náhrada věcné škody

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní službu při vymáhání nároků poškozeného, který utrpěl újmu na zdraví, která zahrnuje zejména tyto úkony právní pomoci:

 • posouzení věci
 • seznámení poškozeného s jeho jednotlivými nároky na náhradu nemajetkové újmy na zdraví a náhradu věcné škody
 • kompletace podkladů potřebných k uplatnění nároků
 • zajištění chybějících podkladů
 • zajištění znaleckého posudku o výši bolestného a ztížení společenského uplatnění
 • uplatnění nároků poškozeného u osoby, které je povinna k poskytnutí náhrady (pojišťovna, zaměstnavatel apod.)
 • komunikace s pojišťovnou
 • zaslání předžalobní výzvy k poskytnutí náhrady nemajetkové újmy na zdraví, popř. i náhrady věcné škody
 • sepis a podání žaloby o náhradu nemajetkové újmy na zdraví, popř. i náhradu věcné škody
 • zastupování poškozeného v soudním řízení
 • připojení se k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu škody
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • sepis a podání návrhu na nařízení exekuce o vymožení exekučním titulem přiznané náhrady

Příslušné ustanovení občanského zákoníku

Dle ust. § 2956 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je škůdce povinen nahradit škodu i nemajetkovou újmu, kterou svým jednáním způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. Dle ust. § 2958 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odčiní škůdce při ublížení na zdraví újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Příklady řešených případů:

 • řidič autobusu MHD náhle a neočekávaně prudce zabrzdil a klientka setrvačnou silou v důsledku prudkého zabrzdění spadla a poranila si pravé zápěstí
 • při hodině tělesné výchovy klientka utrpěla zlomeniny 1. kosti zánártní bez dislokace a zlomeniny 2., 3. a 4. kosti záprstní s dislokací
 • řidička nezvládla řízení svého automobilu, který se dostal na náledí do smyku, vjel do protisměru a narazil do os. automobilu klientky, která si v důsledku nehody těžce zhmoždila krční a bederní páteř a utrpěla škodu na svém vozidle
 • při výkonu práce spadlo klientovi železné závaží na pravý bérec, způsobilo mu tržnězhmožděnou, skobovou a lalokovitou ránu o délce 4,5 cm na pravém bérci
 • při výkonu práce – kroužení profilů uvolněný materiál udeřil klienta do prsou, ten v důsledku toho upadl levou stranou těla na kladivo a zlomil si stehenní kost levé nohy a pohmoždil levé rameno
 • při opravě poruchy stroje chtěl klient zkontrolovat ventil pro diferenci tlaku na vrchní části stroje; pro výstup na tuto vrchní část stroje klient použil žebřík, který tam byl umístěn, žebřík ovšem podklouzl a můj klient z výšky dopadl na nohy a poranil si oba kotníky a rozdrtil si paty
 • při dopravní nehodě linkového příměstského autobusu klientka utrpěla vážné poranění pánve a levé kyčle
 • řidička osobního automobilu nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a povětrnostním podmínkám, narazila přední částí vozidla do spodní části na pravém boku napříč přes vozovku ležícího nákladního automobilu, v důsledku čehož posádka osobního automobilu utrpěla těžká vnitřní zranění
 • klientka při výkonu práce zavadila o kotouč elektrické kotoučové pily, u které selhala bezpečnostní pojistka (kryt kotouče) a která jí rozřezala ruku nad zápěstím a potrhala šlachy
 • poškozený se stal obětí dopravní nehody, ke které došlo při sběru jablek, kdy řidič jízdní soupravy tvořené z traktoru a vleku, na kterém byly naloženy boxy s jablky, za mokra při sjíždění z kopce nepřizpůsobil rychlost jízdy vlastnostem povrchu, což byla mokrá tráva, a sklonu svahu, uvedl jízdní soupravu do smyku, který nevyrovnal a levým bokem vlečného vozíku přimáčkl na strom poškozeného, který utrpěl zranění neslučitelná se životem a byl na místě mrtev.
 • zaměstnankyně při odnosu uzeniny od kráječe uklouzla, upadla na zem a zlomila si pravou ruku
 • řidič automobilu předjížděl nákladní automobil, čímž ohrozil klienta – poškozeného, který jel v protisměru se svým automobilem, kdy klient ve snaze zabránit čelnímu střetu strhl řízení vozidla vpravo, najel na krajnici, kde na zledovatělém povrchu dostal smyk, vlivem kterého přejel do protisměru a narazil do jiného osobního vozidla
 • klient při výkonu práce – nakládce vazníku na ložnou plochu nákladního vozidla upadl z výše 1,5m na hlavu a utrpěl komoci mozku
 • řidič os. automobilu při řízení svého automobilu usnul a narazil do zadního levého boku osobního automobilu mého klienta, kdy mu poškodil levý bok automobilu, utrhl zadní nápravu a mému klientovi způsobil poškození páteře a hrudníku , hematom, bolesti krční páteře doprovázené zvracením a psychické trauma
 • řidič osobního automobilu při předjíždění dodávkového vozidla za snížené viditelnosti čelně narazil do vozidla, které řídila má klientka, která utrpěla těžká zranění (fraktura S3 a S4 páteře, fraktura kostrče, perforace střev a další zranění s přepokládanou dobou léčení 3 – 4 měsíce) a bylo fatálně poškozeno její vozidlo
 • řidič osobního automobilu se nevěnoval plně řízení a sledování provozu na pozemní komunikaci, vyjel ze souvislé kolony do protisměru, kde se střetl se sanitním vozem zdravotní záchranné služby, který jel se zapnutým výstražným světelným majákem a zvukovou sirénou v levém jízdním pruhu ve stejném směru; sanitní vůz v důsledku střetu vyjel mimo pozemní komunikaci do silničního příkopu a převážená klientka, která byla v sanitce upoutaná na lůžku, v důsledku dopravní nehody utrpěla těžká poranění čítající zejm. tržnězhmožděnou ránu v týlní krajině hlavy, tržnou ránu v pravé spánkové krajině, vpáčenou zlomeninu klenby lební v místě temenní a týlní kosti vpravo, zlomeninu spodiny lební atd.
 • klient byl zasažen střelou vypálenou ze střelnice, která mu způsobila střelné poranění pánve

Odměna advokátní kanceláře je nejčastěji, na základě dohody s klientem, počítána z výše vymožené náhrady, klient neplatí nic předem. Výše odměny činí, není-li dohodnuto jinak, 10% + DPH z vymožené částky, u méně závažných případů se procento zvyšuje. Přeje-li si to klient, je možno odměnu počítat za jednotlivé poskytnuté úkony právní služby.