• založení a změny obchodních společností a družstev (změna sídla, statutárních orgánů, navýšení základního kapitálu obchodních společností, fůze aj.), vč. zápisů do obchodního rejstříku
  • zpracování vnitřních předpisů a směrnic
  • vypracování smluvní dokumentace (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o přepravě, nájemní smlouvy atd.)
  • řešení obchodněprávních vztahů, zastupování před soudy a jinými orgány