• sepis kupních, darovacích, směnných, nájemních, pachtovních, zástavních smluv a dalších smluv k nemovitostem
  • smlouvy o věcných břemenech (reálných břemenech a služebnostech)
  • dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • prohlášení vlastníka bytového domu
  • zápisy novostaveb do katastru nemovitostí
  • zajištění geodeta a spolupráce s ním
  • advokátní úschova pro bezpečné vypořádání kupní ceny
  • úřední ověření podpisů na smlouvách