Ceník právních služeb advokáta JUDr. Ing. Miroslava Noska

Není-li stanoveno dále jinak, vychází se z hodinové sazby, která podle okolností případu činí cca 800,- Kč/hod

Dále uvedené ceny jsou BEZ DPH a pouze orientační, záleží na dohodě s klientem a povaze věci.

Odměny za vybrané úkony právní pomoci

Odměna při vymáhání pohledávky

Úkon právní pomoci Od Do
sepis upomínky k zaplacení 1 000 Kč 1 500 Kč
sepis dohody o uznání dluhu 1 000 Kč 2 000 Kč
sepis a podání žaloby na dlužníka 2 000 Kč 4 000 Kč
účast na soudním jednání 1 000 Kč 2 000 Kč
podání návrhu na exekuci 1 500 Kč 2 000 Kč

Odměny za sepis smluv ohledně nemovitostí

Úkon právní pomoci Od Do
kupní smlouva o prodeji bytu, rod. domu apod. 3 000 Kč 5 000 Kč
prohlášení vlastníka bytového domu 6 000 Kč 10 000 Kč
smlouva o převodu člen. podílu s právem nájmu bytu 2 000 Kč 3 000 Kč
nájemní smlouva k bytu 2 000 Kč 2 500 Kč
kupní smlouva o prodeji pozemku 3 000 Kč 4 000 Kč
směnná smlouva o směně pozemků nebo jejich částí 3 000 Kč 4 000 Kč
smlouva o zřízení věcného břemene 2 000 Kč 3 000 Kč
smlouva o zrušení podíl. spoluvlastnictví k pozemku 2 000 Kč 3 000 Kč
smlouva o zrušení věcného břemene k pozemku 1 500 Kč 2 000 Kč
smlouva kupní na koupi garáže apod. 2 000 Kč 3 000 Kč
smlouva o nájmu nebytových prostor 2 000 Kč 3 000 Kč
advokátní úschova kupní ceny 2 500 Kč 3 500 Kč

Odměna za úkony v rodinných věcech

Úkon právní pomoci Od Do
sepis návrhu na úpravu poměrů nezl. dítěte po rozv. 1 500 Kč 2 000 Kč
sepis dohody o úpravě poměrů nezletilého dítěte 1 500 Kč 2 000 Kč
účast na soudním jednání o úpravu poměrů dítěte 1 000 Kč 1 500 Kč
sepis žaloby o rozvod manželství 2 000 Kč 3 000 Kč
účast na soudním jednání o rozvod manželství 1 000 Kč 2 000 Kč
sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů 2 000 Kč 4 000 Kč

Odměna při řešení dluhů a exekucí

Úkon právní pomoci Od Do
sepis návrhu na zastavení a odložení exekuce 1 000 Kč 2 500 Kč
účast na soudním jednání o zastavení exekuce 1 000 Kč 2 000 Kč
sepis návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu 1 000 Kč 1 500 Kč
sepis žaloby na vyloučení věcí z exekuce 1 500 Kč 3 000 Kč
sepis návrhu na oddlužení (insolvenční návrh) 4 000 Kč 6 000 Kč