• řešení sporů s úřady a náprava jejich vadných rozhodnutí
  • uplatňování náhrady škody při nesprávném úředním postupu
  • sepis správních žalob
  • zastupování ve stavebním či přestupkovém řízení