NAŠE PRÁVNÍ SPECIALIZACE

Pracovní právo

Řešení pracovněprávních problémů, sepis pracovních smluv …

VÍCE INFORMACÍ

Občanské právo

Sepis smluv odpovídajících nové právní úpravě …

VÍCE INFORMACÍ

Trestní právo

Zastupování v přípravném trestním řízení …

VÍCE INFORMACÍ

Obchodní právo

Založení a změny obchodních společností …

VÍCE INFORMACÍ

Rodinné právo

Úprava poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu …

VÍCE INFORMACÍ

Právo nemovitostí

Sepis kupních, darovacích, směnných, nájemních a dalších smluv …

VÍCE INFORMACÍ

Vymáhání pohledávek

Posouzení podkladů, zastupování věřitele …

VÍCE INFORMACÍ

Správní právo

Řešení sporů s úřady a náprava jejich vadných rozhodnutí …

VÍCE INFORMACÍ

GDPR

Vyhodnocení rozsahu zpracovávání osobních údajů …

VÍCE INFORMACÍ

Vymáhání náhrad

Komplexní služby při vymáhání nároků poškozeného …

VÍCE INFORMACÍ