• obhajoba v trestních věcech
  • zastupování v přípravném trestním řízení i v hlavním líčení před soudem
  • sepis trestních oznámení