• posouzení podkladů převzatých od věřitele a dobytnosti pohledávky
  • sepis upomínek
  • osobní jednání s dlužníkem, sepis uznání dluhu, dohod o splátkách dluhu
  • sepis žalob a zastupování věřitele v soudním nalézacím řízení
  • sepis návrhů na nařízení exekuce a zastupování věřitele v exekučním řízení
  • přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení