Zaručujeme individuální přístup.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Mnoho vyhraných
právních případů.

DŮVĚRA

V naší kanceláři jste někdo!

OSOBNÍ PŘÍSTUP

Naše advokátní kancelář v Táboře Vám zaručuje:

 • Zastoupení ve Vašich v právních případech
 • Právní služby v plném rozsahu
 • Odbornost, profesionalitu a rychlost
 • Minimalizaci nákladů na advokáta
 • Spolehlivost, diskrétnost
 • Osobní přístup
 • Informovanost o stavu Vaší věci

NAŠE FILOSOFIE:

“Ať zvítězí spravedlnost, i kdyby měl zahynout svět!”

– Ferdinand I. Dobrotivý, rakouský císař, 1793 – 1875

NAŠE PRÁVNÍ SPECIALIZACE

Pracovní právo

Řešení pracovněprávních problémů, sepis pracovních smluv …

VÍCE INFORMACÍ

Občanské právo

Sepis smluv odpovídajících nové právní úpravě …

VÍCE INFORMACÍ

Trestní právo

Zastupování v přípravném trestním řízení …

VÍCE INFORMACÍ

Obchodní právo

Založení a změny obchodních společností …

VÍCE INFORMACÍ

Rodinné právo

Úprava poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu …

VÍCE INFORMACÍ

Právo nemovitostí

Sepis kupních, darovacích, směnných, nájemních a dalších smluv …

VÍCE INFORMACÍ

Vymáhání pohledávek

Posouzení podkladů, zastupování věřitele …

VÍCE INFORMACÍ

Správní právo

Řešení sporů s úřady a náprava jejich vadných rozhodnutí …

VÍCE INFORMACÍ

GDPR

Vyhodnocení rozsahu zpracovávání osobních údajů …

VÍCE INFORMACÍ

Vymáhání náhrad

Komplexní služby při vymáhání nároků poškozeného …

VÍCE INFORMACÍ

Aktuálně

Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy dle zák. 262/2006 Sb., zákoníku práce   Ust. § 269…

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví Občanský zákoník v ust. § 2958 stanoví, že při ublížení…

Vydržení Vydržení je upraveno v ust. § 1089 a násl. občanského zák., který rozlišuje vydržení…

Odpovědnost za úrazy na místních komunikacích a chodnících   Podmínky odpovědnosti vlastníka místní komunikace upravuje…

Koho zastupujeme

NEMOVITOSTI

 • Majitelé a budoucí majitelé nemovitostí
 • Developeři
 • Realitní kanceláře

VÍCE INFORMACÍ →

ŠIROKÁ VEŘEJNOST

 • Podnikatelé
 • Podniky
 • Zaměstnanci a zaměstnavatelé
 • Dlužníci a věřitelé
 • Manželé a rodiče

VÍCE INFORMACÍ→

MĚSTA A OBCE

 • Městské úřady
 • Obecní úřady
 • Ostatní orgány veřejné moci

VÍCE INFORMACÍ→

POŽÁDAT O PRÁVNÍ KONZULTACI

Vyplňte formulář níže pro soukromou právní konzultaci.

Osobní údaje, které poskytnete v tomto kontaktním formuláři budou použity pouze pro účely zaslání odpovědi.