Pro podnikatele

 • vyřízení živnostenských oprávnění
 • založení a změny obchodní společnosti (změna sídla, statutárních orgánů, navýšení základního kapitálu, fůze aj.), vč. zápisů do obchodního rejstříku
 • zpracování vnitřních předpisů a směrnic
 • vypracování smluvní dokumentace (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o přepravě, nájemní smlouvy atd.)
 • vymáhání pohledávek, zastupování před soudy, zastupování v exekučních řízeních, přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení atd.
 • příprava pracovněprávních předpisů a smluv
 • zastupování v soudních řízeních
 • zpracování právního due diligence

Pro zaměstnance a zaměstnavatele

 • sepis pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • řešení změn a ukončení pracovního poměru
 • vypracování pracovněprávních předpisů
 • právní poradenství v oblasti pracovního práva
 • školení v pracovněprávních předpisech

Pro dlužníky a věřitele

 • vymáhání pohledávek, vč. posouzení jejich dobytnosti
 • vypracování žalob a zastupování před soudy
 • zpracování návrhů na nařízení exekuce a zastupování v exekučních řízeních
 • přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení
 • řešení exekucí, oddlužení
 • sepis návrhů na vyhlášení osobního konkursu

Pro manžele a rodiče

 • pomoc při sepsání předmanželské smlouvy či smlouvy o zúžení rozsahu společného jmění manželů
 • sepis dohod o úpravě poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu
 • sepis návrhů na schválení dohod o úpravě poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu
 • sepis návrhů na úpravu poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu soudem
 • sepis žalob na rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu (rychlý rozvod)
 • sepis žalob na rozvod manželství se zjišťováním příčin rozvratu (klasický rozvod)
 • zastupování v rozvodovém řízení před soudem
 • sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů
 • sepis žalob o vypořádání společného jmění manželů