• sepis dohod o úpravě poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu
  • sepis návrhů na schválení dohod o úpravě poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu
  • sepis návrhů na úpravu poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu soudem
  • sepis žalob na rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu (rychlý rozvod)
  • sepis žalob na rozvod manželství se zjišťováním příčin rozvratu (klasický rozvod)
  • zastupování v rozvodovém řízení před soudem
  • sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů
  • sepis žalob o vypořádání společného jmění manželů
  • poradenství k manželskému majetkovému právu
  • vymáhání výživného