• právní poradenství zejména v oblasti dopadu změn přinášených do právních vztahů novým občanským zákoníkem
  • sepis smluv odpovídajících nové právní úpravě (koupě, směna, výpůjčka, nájem, pacht, zápůjčka, úvěr, příkaz)
  • vymáhání pohledávek ze smluv, náhrady škody, bezdůvodného obohacení
  • ochrana spotřebitele, reklamace, uplatnění nároků z vadného zboží
  • poradenství v dědických věcech, sepis závětí