Advokátní kancelář JUDr. Ing. Miroslav Nosek

Naše advokátní kancelář v Táboře Vám zaručuje:

1
Výborné právnické vzdělání
3
Zastoupení ve Vašich právních případech
4
Právní služby v plném rozsahu
5
Odbornost, profesionalitu a rychlost
6
Minimalizaci nákladů na advokáta
7
Spolehlivost, diskrétnost
8
Osobní přístup
9
Informovanost o stavu Vaší věci

JUDr. Ing. Miroslav Nosek je zapsán v České advokátní komoře pod ev. č. 8811

NAŠE PRÁVNICKÁ SPECIALIZACE

Pracovní právo

Řešení pracovněprávních problémů, sepis pracovních smluv …

VÍCE INFORMACÍ

Občanské právo

Sepis smluv odpovídajících nové právní úpravě …

VÍCE INFORMACÍ

Trestní právo

Zastupování v přípravném trestním řízení …

VÍCE INFORMACÍ

Obchodní právo

Založení a změny obchodních společností …

VÍCE INFORMACÍ

Rodinné právo

Úprava poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu …

VÍCE INFORMACÍ

Právo nemovitostí

Sepis kupních, darovacích, směnných, nájemních a dalších smluv …

VÍCE INFORMACÍ

Vymáhání pohledávek

Posouzení podkladů, zastupování věřitele …

VÍCE INFORMACÍ

Správní právo

Řešení sporů s úřady a náprava jejich vadných rozhodnutí …

VÍCE INFORMACÍ

GDPR

Vyhodnocení rozsahu zpracovávání osobních údajů …

VÍCE INFORMACÍ

Vymáhání náhrad

Komplexní služby při vymáhání nároků poškozeného …

VÍCE INFORMACÍ

 • Kde nás najdete ?

  1 Advokátní kancelář v Táboře

  Advokátní kancelář JUDr. Miroslav Nosek
  Havlíčkova 690
  390 02 Tábor

  Úřední hodiny advokátní kanceláře v Táboře

  Pondělí: 8:00 – 16:30
  Úterý: 8:00 – 16:30
  Středa: 8:00 – 16:30
  Čtvrtek: 8:00 – 16:30
  Pátek: 8:00 – 16:30

 • Jak nás kontaktujete ?

  1 Telefonicky

  +420 777 794 871

  1 E-mailem

  ak@judrnosek.cz

Vzdělání

09/92 – 06/95, Bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze

obor: finance a účetnictví.

09/92 – 06/97, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

studium ukončeno obhajobou diplomové práce na téma „Daň dědická“ (konzultant doc. JUDr. Vlastimil Borovička).

09/98 – 06/00, Inženýrské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze

obor: komerční právo.

studium ukončeno obhajobou diplomové práce na téma „Působnost a odpovědnost statutárních orgánů kapitálových společností“ (konzultant prof. JUDr. Jan Dědič)

05/00 – 12/01, Rigorózní řízení na Právnické fakultě Masarykovy university

téma rigorózní práce „Působnost a odpovědnost statutárních orgánů kapitálových společností“ (konzultant prof. JUDr. Petr Hajn)

12/00, Advokátní zkouška