Majitelé a budoucí majitelé nemovitostí

 • sepis kupní, směnné a darovací smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o výstavbě, prohlášení vlastníka budovy, smlouvy o zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho vypořádání apod.
 • sepis nájemní smlouvy na bytové jednotky či nebytové prostory
 • zastoupení v řízení před katastrálními úřady, vč. přípravy veškerých podání
 • zápis novostaveb do katastru nemovitostí
 • advokátní úschova pro bezpečné vypořádání kupní ceny
 • úřední ověření podpisů na smlouvách

Developeři

 • zastupování při jednání s orgány státní správy a samosprávy během územního a stavebního řízení
 • zajištění projektantů, geodetů a spolupráce s nimi právní pomoc při zajištění financování projektu
 • příprava smluvní dokumentace pro stavební činnost
 • zajištění stavebního dozoru
 • spolupráce s realitní kanceláří pro vyhledání zájemců o koupi nemovitostí příprava veškeré smluvní dokumentace pro zájemce o koupi nemovitostí související právní servis

Realitní kanceláře

 • zpracování návrhů smluv (kupní smlouvy, směnné smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech atd.)
 • sepis nájemní smlouvy na bytové jednotky či nebytové prostory
 • vypracování smluv o poskytování realitních služeb
 • právní pomoc při zajištění financování nákupu nemovitostí
 • zajištění geodeta, znalce