Bezúplatné nabytí majetku darovací smlouvou je od 1. 1. 2014 zdaněno namísto darovací daní, která byla zrušena, daní z příjmu podle zákona o daních z příjmů. Poplatníkem daně je obdarovaný. Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku bez poskytnutí protihodnoty či protiplnění. U nemovitostí je základ daně určen znaleckým posudkem. Pokud je předmětem daně darovací jiný majetkový…

V posledním článku jsem se věnoval zřízení práva nezbytné cesty soudem a možnosti vydržení práva cesty, tedy tomu, jak soukromé (občanské) právo zajišťuje přístup vlastníka k nemovitosti přes pozemek souseda. V tomto článku se věnuji tomu, jak to zajišťuje veřejné právo prostřednictvím úpravy pozemních a zejména účelových komunikací. Pozemní komunikace upravuje zákon o pozemních komunikacích. Definuje je jako…