K omezení vlastnického práva jako práva neomezeného právního panství nad věcí může dojít jen na základě zákona nebo z vlastní vůle vlastníka. Jedním z nejvýznamnějších případů omezení vlastnického práva k věci je existence věcného břemene. Nový občanský zákoník dělí věcná břemena na služebnosti a reálná břemena. A. Služebnost postihuje vlastníka věci tak, že je povinen ve prospěch jiného…

Dostala se mi do rukou petice, ve které občané Plané nad Lužnicí z Příčné ulice požadují mj. rekonstrukci kanalizace vč. přípojek v této ulici, nový povrch vozovky a zákaz průjezdu Příčnou ulicí. Tato petice a zejména způsob jejího vyřízení mě nutí k tomu, abych upozornil na základní pravidla, jimiž se řídí podávání a vyřizování petic. Petiční právo,…

Hysterická a naprosto neadekvátní reakce starosty Šimánka na můj článek „Comenia Script nebo spíš comedia?“, ve kterém jsem formuloval své (a nikoli jen své) přesvědčení, že by mělo být právem rodičů zvolit na základě objektivních informací, které by jim měla škola poskytnout, typ písma, kterým budou psát jejich děti, a že by tato otázka neměla…

Nový školní rok, ač se tato zmínka zdá v předvečer léta a prázdnin zdá nepatřičná, je na dohled a školy přivítají nové prvňáčky. Stejné to bude i na škole v Plané nad Lužnicí, a přece jiné. Zatímco na ostatních školách se žáčci budou učit písmo, kterému se učili jejich rodiče, ve škole v Plané nad Lužnicí se budou…

Advokát poskytuje právní služby. Advokátem může být jen ten, kdo je zapsán v seznamu advokátu vedeném Českou advokátní komorou. Podmínkou jeho zápisu je jeho bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, tříletá praxe advokátního koncipienta a složení advokátních zkoušek a slibu. Poskytováním právních služeb advokátem se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a…