Advokát poskytuje právní služby. Advokátem může být jen ten, kdo je zapsán v seznamu advokátu vedeném Českou advokátní komorou. Podmínkou jeho zápisu je jeho bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, tříletá praxe advokátního koncipienta a složení advokátních zkoušek a slibu. Poskytováním právních služeb advokátem se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a…

Page 4 of 4 1 2 3 4