Uzavření manželství Občanský zákoník definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy a stanoví, že jeho hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc. Zde můžeme podotknout, že již delší dobu sílí v poslanecké sněmovně hlasy, které navrhují změnu v tom smyslu, že manželství by bylo svazkem dvou osob (různého nebo…

Každý z manželů je povinen přispívat na potřeby rodiny a rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost.   V běžných záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně. To neplatí, sdělil-li druhý…