Nákup na e-shopu

Nákup zboží přes internet je vlastně „uzavření smlouvy na dálku“. Od takovéto smlouvy lze snadno odstoupit ve lhůtě 14 dnů od doby, kdy zboží převezmeme – např. od doručovatele, na poště, nebo na výdejním místě internetového obchodu.

Odstoupení od smlouvy lze zaslat písemně nebo elektronicky (některé e-shopy mají přehledné formuláře). Důležité je datum odeslání, nikoliv datum přijetí obchodníkem. Do 14 dnů od doby, kdy zákazník od smlouvy odstoupí, musí též vrátit zakoupené zboží (ale náklady na dopravu zpět už obchodník proplácet nemusí). Peníze zpět od obchodníka musí zákazník obdržet rovněž do 14 dnů (stejným způsobem, jakým mu je zákazník zaslal; případně se může se zákazníkem dohodnout i na jiném způsobu, pokud ten bude souhlasit). Pokud je zboží opotřebované (jeví známky používání), může obchodník z ceny zboží strhnout určitou část za opotřebení.

Odstoupit však nelze, pokud se jedná o potraviny podléhající rychlé zkáze (např. maso, čerstvé ovoce), zboží balené v hygienickém obalu, který jste poškodili, nosiče s hudbou, filmy či softwarem s poškozeným obalem, zboží na míru, předplatné novin a časopisů, termínované ubytování nebo využití volného času (např. vstupenky do kina nebo jízdenky), zboží pořízené v aukci, zboží s cenou podle burzy.

Pokud balík se zbožím přijde poškozený, nepřebírejte jej. Za dopravu k zákazníkovi totiž ručí e-shop, nikoliv zákazník. Je potřeba sepsat s dopravcem či poštovním doručovatelem zápis o škodě a informovat internetový obchod.

Zboží objednané na internetu je jistější platit až po dodání. Platba kartou předem je riskantní, pokud obchod nemáte prověřený. Zkuste si v internetových vyhledávačích najít hodnocení předchozími zákazníky. Zvlášť rizikové může být, pokud obchod nenabízí žádnou jinou možnost platby než předem kartou. Je možné, že pak obchodník zboží nepošle, přestane komunikovat. Pak přichází v úvahu obrátit se na soud s návrhem na vydání platebního rozkazu. Soud postupuje dle předložených dokumentů, proto je potřeba mít shromážděné všechny potřebné doklady k prokázání tvrzených skutečností. Pokud soud platební rozkaz vydá a prodejce nepodá odpor, nebude muset proběhnout klasické soudní řízení. Ještě před podáním návrhu na vydání platebního rozkazu, je potřeba odeslat doporučeně s dodejkou písemnou předžalobní výzvu na adresu společnosti dle obchodního rejstříku. Soud k tomu, zda byla odeslána, přihlíží při stanovení práva na úhradu nákladů řízení. Pokud se obchodník dostane do insolvenčního řízení, pak je nutné pohledávku přihlásit.

 

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát v Táboře